Jukka Ollikainen: LIMINAALIHUOLTO

Tiistaina 11.6. klo 12


Liminaalihuolto tutkii suunnitelmallisuuden ja sattuman rajapintoja aistin- ja muistinvaraisia resursseja koetellen. Se kurottelee ilmeisen epätoivoisesti, mutta siltikin jonkinasteiseen riemuun tukeutuen inhimillisen ahtaista viitekehyksistä kohti ulottumattomissa olevaa ja syöksyy väistämättä ja toistuvasti tuhoon kuten kuka tahansa siipensä joskus auringossa polttanut. Liminaalihuolto voi olla merkittävä rituaali, mutta sen merkitys ja arvo on lopulta kunkin kokijan sisäavaruudellisten ulottuvuuksien armoilla. Liminaalihuollossa arkeen tai pyhyyteen yhdistettyjen audiovisuaalisten elementtien merkitys joko katoaa, muuttuu tai vahvistuu. On myös täysin mahdollista, että yhtään mikään ei lopulta muutu - koskaan.

Operatiivisella tasolla liminaalihuolto koostuu musiikiksi luokiteltavasta äänestä sekä keinoälyn tuottamasta ja äänisyntetisaattorin ääniaalloittamasta keinoälyn näkemyksistä inhimillisesti rajautuneesta keinotodellisuudestamme. Sekä banaalin että tuiki tähdellisen aikalaisviisauden ja -hulluuden julkituonti on oleva Liminaalihuollolle koko laki. Liminaalihuolto liminaalihuollon alla.

Kuopion konepajan alue ympäristöineen on mitä suurimmissa määrin liminaalitila. Aktiivisessa käytössään se on aikain saatossa ylläpitänyt ihmisten fyysistä liikkumista pisteestä A pisteeseen B. Sittemmin nämä funktiot ovat kadonneet paikasta ja kenties myös ajasta. Aiemmassa stagnaatiota lähentelevässä välitilassaan alueen tunnelma oli pitkään lähes pysähtynyt, mutta viime aikoina on ollut havaittavissa myös aivan uudenlaisia kukoistuksen ja jopa toivon merkkejä.